Elektron jurnalning bo'limlari

Jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestasiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e’lon qilinadi: