ФУНГИЦИДЛАР ВА УРУҒЛАРНИ ДОРИЛОВЧИ ВОСИТАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАХЛИЛИ

Tayanch so'zlar

ҳосилдорлик, донли экинлар, уруғларни дорилаш, фунгицидлар, метанол, реакторлар, дорилаш усуллари, дорилаш сифатига таъсир этувчи асосий омиллар

Annotatsiya

Мақолада дунёдаги мавжуд фунгицидлар ва уруғларни дориловчи воситалар, уларни ишлаб чиқариш технологиялари, қўлланилиши, асосий жиҳозларни таҳлили ҳақида кенг маълумотлар берилган. Ишлаб чиқарилаётган ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларининг самарадорлиги ва сифатининг ошишига таъсир этувчи омиллар кўрсатилган.

Download