ПАРАЛИНГВИСТИК МОДУС ХУСУСИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Tayanch so'zlar

Лингвистика, паралингвистика, экстралингвистика, диктум, модус, модаль сўзлар, модаллик, имплицит ифода, деталь, тана тили, модус дейксиси.

Annotatsiya

Мақолада тилшуносликдаги модус ҳодисаси ҳақида фикр юритилади. Лингвистик модус ва паралингвистик модус хусусидаги назарий қарашлар билдирилади ва улар лисоний далиллар орқали таҳлил қилинади.

Download