ЗАМОНАВИЙ КЛАСТЕРЛАРДА БОШҚАРУВ ХИСОБИ ИСЛОҲОТЛАРИ

Tayanch so'zlar

Кластер, дон етиштириш, донни қайта ишлаш, кластер тизими, хисоб сиёсати, бошқарув хисоби, рақобат, кооперация, инновацион фаолият, бухгалтерия хисоби.

Annotatsiya

Дастлабки йилларда монопол, жамоа мулкига асосланган ширкат хўжаликлари ва пайчиликка асосланган қишлоқ хўжалиги корхоналари ўрнига хусусий мулкка таянган оптималлашган фермер хўжаликлари барпо этилган бўлса, бугунга келиб ғаллани етиштириш ва чуқур ишлов беришга қаратилган ва хусусий мулкга асосланган кластер ва ғаллачилик кооперативлари ривожланмоқда. Натижада ер эгасини топди. Қишлоқ хўжалигида ислоҳотларнинг олиб борилиши олиб борилаётган хисоб сиёсатда ҳам туб ўзгартиришларни талаб қилади. Бинобарин мазкур мақолада дон етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнлари кластер усулига ўтгандан кейин бухгалтерия хисоби олдига бир қатор янги талабларни қўяди. Шу билан бирга кластерлар фаолиятини бошқаришни тубдан ўзгартириш масаласини, хўжалик механизмини ва унинг ахборот таъминотининг асоси бўлган бухгалтерия ҳисоби соҳасини ислоҳ қилиш масалалари кўриб чиқилган.

Download