TURIZM INDUSTRIYASIDA BOSHQARUV VA UNING KOMONENTLARI O'ZBEKISTON

Tayanch so'zlar

turizm, turizm industriyasini boshqarish, turizm elementlari mahsulotlar.

Annotatsiya

O‘zbekistonda turizm ustuvor sohalardan biri hisoblanadi milliy iqtisodiyot va mintaqaviy rivojlanishning muhim omili. Dam olish resurslari, shuningdek, madaniy va tarixiy merosi va geografik sharoitlari O‘zbekiston ko‘p funksiyali xususiyatga ega bo‘lib, faoliyat uchun ob’ektiv shart-sharoitlarni yaratib, va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining katalizatori bo‘la oladi. Uchun individual, turizm mashhur dam olish faoliyati. shahar/tuman turizmi uchun iqtisodiy haydovchi. Ushbu maqolaning maqsadi menejment va uning tarkibiy qismlarini muhokama qilishdir O'zbekistonda turizm faoliyatida, chunki bu elementlar turizmning raqobatbardoshligiga ta'sir qiladi tashkilotlar.

Download