SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTI: HUDUDIY TAHLIL, OMILLAR VA EKSPORTDAGI TENDENTSIYALAR (FARG‘ONA VILOYATI MISOLIDA)

Tayanch so'zlar

bevosita omillar, bilvosita omillar, pandemic inqiroz, sanoat mahsulotlari eksporti, savdo urushi, tashqi savdo, eksport

Annotatsiya

Bugungi kunda mamlakatimiz eksportbop hamda yuqori texnologiyali raqobatbardosh sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga asosiy e’tibor qaratmoqda. Ushbu maqolada Farg‘ona viloyati misolida sanoat mahsulotlari eksportining dinamik tahlili amalga oshirilgan. Tahlil asosida eksportdagi o‘zgarish tendentsiyalari va ta’sir etuvchi omillar aniqlangan

Download