FOTOLUMINESSENSIYA (PL) SPEKTRLARI QATTIB VA BY KREMNIY O'TISH

Tayanch so'zlar

Luminesans spektri, elektron - tebranish nurlanish zonalari, sovutish tezligi, qotib qolgan kremniy kristalli

Annotatsiya

Maqolada luminesans va vaqtinchalik tadqiqlar haqida so'z boradi qattiqlashtirilgan kremniyning chuqur darajalarining sig'im spektroskopiyasi. Luminesans spektrlarida 0,75-1,13 eV energiya oralig'ida elektron - tebranish emissiya zonalari aniqlanadi, bu ko'rinish kristallarning sovutish tezligiga bog'liq.

Download