GIPERGEOMETRIK TURI DIFFERENTSIAL TIZIMINING YECHIMLARI. UCHINCHI TARTIBLI QISMAN HOSILALARDAGI TENGLAMALAR VA UNING INTEGRAL KO’RSATISHLARI

Tayanch so'zlar

Bir necha o'zgaruvchilarning gipergeometrik funktsiyalari, gipergeometriklar tizimi tenglamalar, integral tasvirlar, chiziqli mustaqil yechimlar.

Annotatsiya

Ushbu maqola Campe de Feriet funktsiyasining ikkita xususiyatini o'rganadi uchinchi darajali dalillar. Integral tasvirlar va qisman differentsiallar tizimi gipergeometrik tipdagi tenglamalar isbotlangan. ning hosil bo'lgan tizimi ekanligi ko'rsatilgan gipergeometrik tipning kelib chiqishida to'qqizta chiziqli mustaqil yechim mavjud.

Download