ЦИЛИНДРИК ПЎЛАТ ҚОБИҚЛАРНИНГ КУЧЛАНГАНЛИКДЕФОРМАЦИЯЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Tayanch so'zlar

цилиндрик қобиқ, ёйсимон панел, устуворлик, кучланганликдеформацияланганлик ҳолати, мустаҳкамлик, юк кўтариш қобилияти

Annotatsiya

Ушбу мақолада конструктив - ортотроп схема бўйича ишлайдиган ёйсимон панеллар билан кучайтирилган цилиндрик қобиқларнинг устуворлиги ва юк кўтариш қобилиятини кичрайтирилган моделда экспериментал тадқиқ этиш натижалари келтирилган. Мақолада синов услуби, қўлланилган ускуналар, воситалар, синов моделлари ва қурилмалари ҳақидаги маълумотлар баён этилган. Экспериментларда олинган натижалар таҳлил қилиниб, назарий ҳисоблар натижалари билан таққосланган. Конструктив - ортотроп схема бўйича ишлайдиган ёйсимон панеллар билан кучайтирилган цилиндрик қобиқларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолати таҳлил қилинган.

Download