ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ОИЛА ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК НИНГ РОЛИ

Tayanch so'zlar

оилавий тадбиркорлик, мулкни ишлатишдан олинадиган даромад, оила хўжалиги бизнеси, инвестиция даромади, оила хўжалиги бизнеси, иқтисодиётни эркинлаштириш, жамиятни модернизациялаш

Annotatsiya

Мақолада оила хўжалиги даромади мазмунини ва бу билан боғлиқ ҳолатлар очиб берилган. Бунда оила даромади таркибида янги манбалар - мулкни ишлатиш ва тадбиркорлик фаолиятидан олинадиган даромадлар пайдо бўлди; мулкни ишлатишдан олинадиган даромадлар олдин фақат ижара ҳақидан иборат бўлган бўлса, эндиликда, дивидендлар, фоизлар, инвестиция даромади каби даромад каби масалалар атрофлича ёритилган. Оила хўжалиги бизнеси тўғрисида ҳам айрим фикрларни ҳам мақолада кенг ёритилган.

Download