YENGIL SANOAT KORXONALARIDA PERSONALNI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA KAYDZEN TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI

Tayanch so'zlar

kadrlar, korxona, Kayzen, menejment, xodimlarni rag'batlantirish, xorijiy tajriba, ozg'in ishlab chiqarish.

Annotatsiya

Ushbu maqolada yengil sanoat korxonalarida xodimlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish maqsadida kaydzen texnologiyasidan foydalanish masalalari tadqiqot qilingan. Tadqiqot doirasida kaizen texnologiyasidan samarali foydalanish masalalari o'rganilgan. Muallif o‘rganilayotgan sohaning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kaydzen texnologiyasini joriy etish masalalarini yoritgan. Tadqiqot jarayonida xorij tajribasini hisobga olgan holda xodimlarni samarali boshqarish bo‘yicha tahlillar o‘tkazilib, tavsiyalar berilgan.

Download