ZAMONAVIY SHAROITDA O’ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYaTNING HOLATI VA VA UNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI

Tayanch so'zlar

innovatsiya, innovatsiya iqtisodiyoti, innovatsion model, milliy innovatsiya tizimi, innovatsiya faoliyati, texnologik taraqqiyot, samarali boshqaruv.

Annotatsiya

Maqolada O’zbekiston Respublikasi innovatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirish yo’nalishlariga bag’ishlangan. Maqolada, mamlakatda innovatsion faoliyatni rivojlantirishning asosiy drayverlari bo’lgan inson omili, demografiya va mehnat bozorida yuzaga keladigan o’zgarishlar, innovatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirishga ta’sir qiluvchi sabab va omillar, muammo va yechimlar o’rganilgan, taxlil qilingan hamda bayon etilgan. Mualliflar tomonidan o’tkazilgan tahlil natijalaridan, statistik raqamlar innovatsion faoliyat tizimidagi mavjud tendentsiyalar saqlab turilgani, o’sish kuzatilayotganidan ma’lumot berayotganligi, biroq, amalda bu faoliyatda juda zaif o’sish kuzatilganligi aniqlangan. Ushbu natijalardan kelib chiqib, mamlakatda innovatsion faoliyatni jadal o’sishi va rivojlanishi uchun zarur ustuvor yo’nalishlar taklif etilgan.

Download